×
PPL Parcelshop
Hledat v našem blogu

Biologicky pěstovaná zelenina

Důvodem tohoto tzv. biologického způsobu pěstování je touha po přirozeném způsobu života, stejně jako po zdravé výživě. Naše životní prostředí je denně zatěžováno velkým množstvím škodlivých látek a proto by alespoň zahrada jako místo odpočinku měla zůstat aplikaci různých chemických látek ušetřena v co největší míře.

Biologické pěstování se mezi zahrádkáři stalo po právu i módní záležitostí. Je však třeba zmínit, že tento způsob hospodaření má svá pravidla. Ve srovnání s klasickými metodami je v nich kladen daleko větší důraz na výběr odrůd, které bychom neměli vybírat jen na základě výnosnosti, ale měli bychom zohlednit i odolnost vůči chorobám a škůdcům a to, jak se která odrůda hodí do klimatických podmínek naší zahrady. Tento trend došel v současnosti už tak daleko, že např. na stránkách obchodu se semeny www.semenaonline.cz je možné objednávat osiva v biokvalitě. Pokud se rozhodnete pěstovat zeleninu biologicky, je toto osivo pocházející z ekologického zemědělství dobrým začátkem. Dává totiž jistotu, že bylo vyprodukováno způsobem chránícím půdu a přírodu a nebyly při něm užívány syntetické pesticidy a umělá hnojiva. Další výhody zeleniny pěstované z bioosiv ve srovnání se zeleninou, na jejímž počátku stojí klasické osivo, jsou kvalitnější výnos, vyšší rezistence vůči chorobám i škůdcům a lepší schopnost potlačovat plevele. Na stránkách www.semenaonline.cz v bio-kvalitě Vám můžeme kromě semen zeleniny nabídnout i semena rostlin aromatických a léčivých (bylinek).

Nákupem bioosiva biologické pěstování samozřejmě nekončí. Určité zásady je třeba dodržovat v průběhu celé vegetační sezony. Zmínili jsme si pečlivé plánování výsevů a výsadby. Jako ochrana zeleniny před mnohými škůdci mohou sloužit velmi aromatické byliny. Používání chemických přípravků v ochraně před škůdci i některými houbovými chorobami lze do určité míry nahradit také použitím postřiků z různých rostlinných výluhů, odvarů nebo čajů. Tyto postřikové přípravky si ze vhodných rostlin můžeme připravit sami. Nejčastěji se k jejich přípravě používají přeslička rolní, kopřivy, česnek nebo např. listy černého bezu. S rozvojem ekologického hospodaření lze už v současnosti mnohé biologické přípravky na ochranu nakupovat i hotové.

V biozahrádce bychom se také měli snažit co nejvíce podporovat výskyt užitečných tvorů. Nejenom pavouci ale i mnoho brouků a mušek se živí jiným hmyzem a zabraňují tak jeho přemnožení. Naopak, kdo rostliny začne před škůdci chránit rovnou chemickými způsoby, odstraní tak zároveň jejich přirozené nepřátele. Mnozí z těchto tvorů se v zahradě objeví sami od sebe, jakmile se zde vyskytnou škůdci, kteří jim slouží jako zdroj potravy a další můžeme zkusit přilákat. Žáby např. přijdou, zřídíme-li na zahradě jezírko. Velmi jednoduchým způsobem lze na zahradu přivábit ježky a slepýše – postačí jim kdekoliv ponechané hromady listí a dříví. Užiteční tvorové však potřebují úkryty i v zimě, pro hmyz jsou přirozenými skrýšemi trsy kořenů, malé skuliny v půdě a tlející rostlinný materiál. Úkryt však můžeme vytvořit i z jen tak ponechaných prken či zahrabané nádoby.

Díky těmto radám a osivu, které je pěstováno ekologickým způsobem, si můžete vypěstovat biozeleninu vynikající chuťovými vlastnostmi, stejně jako vysokou nutriční hodnotou.

"

Tag: Zelenina
Podobné články

Menu

Menu

Založte si u nás účet a uložte si Vaše oblíbené zboží

Přihlásit se